Maciej Kacprzak

Adwokat | Właściciel
Maciej Kacprzak, adwokat, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Jest członkiem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Od ukończenia w 1998 r. aplikacji prowadzi swoją kancelarię w Poznaniu. Jako adwokat karnista prowadzi obrony karne oskarżonych w procesach karnych i przed prokuraturą, jak również reprezentuje pokrzywdzonych w sprawach karnych. Jest także doświadczonym procesualistą cywilnym. Prowadził setki spraw sądowych na gruncie prawa cywilnego, prawa rodzinnego, w tym sprawy o rozwód i podział majątku.

Posiada także wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej małych i średnich firm jak również w dochodzeniu odszkodowań i zadośćuczynień od sprawców wypadków i ubezpieczycieli oraz w sprawach spadkowych i rodzinnych. Biegle włada językiem hiszpańskim, rosyjskim, francuskim i angielskim , biernie językiem niemieckim, co bardzo ułatwia prowadzenie spraw na rzecz klientów zagranicznych, bądź z zagranicznymi wątkami.

   maciej@kacprzak.pl

Iryna Myzyna

Adwokat Rep. Ukrainy
Iryna Myzyna, adwokat ukraiński, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Ekonomii i Prawa w Charkowie na Ukrainie. Przez kilka lat wykonywała zawód adwokata w Dnipro na Ukrainie. Od 2016 r. mieszka w Polsce. Jest również prawnikiem polskim, swój dyplom ukończenia studiów nostryfikowała na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Poznaniu, wpisana na tutejszą listę adwokatów jako adwokat zagraniczny. Specjalistka w zakresie prawa ukraińskiego oraz zasadniczych elementów prawa rosyjskiego i białoruskiego. W swojej zawodowej działalności koncentruje się na prowadzeniu spraw z udziałem klientów z Ukrainy i innych krajów obszaru rosyjskojęzycznego. Są to sprawy karne ( zarówno obrona podejrzanych/ oskarżonych jak i reprezentacja pokrzywdzonych), rodzinne (alimenty, rozwody, opieka nad dzieckiem itd.) odszkodowawcze (dochodzenie odszkodowań, zadośćuczynień, rent z tytułu wypadków komunikacyjnych i innych zdarzeń losowych), obsługa prawna firm ze wschodu (w tym dochodzenie należności, opiniowanie umów, reprezentowanie w postępowaniach upadłościowych).

Język ukraiński i rosyjski są jej językami ojczystymi, co znakomicie ułatwia kontakt z klientami z Ukrainy, Rosji i Białorusi, pozwala rozpoznać ich oczekiwania i należycie wyjaśnić zasady działania prawa i wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Poza tym biegle włada językiem polskim i angielskim.

    iryna.myzyna@kacprzak.pl

Semir Al-Lami

Adwokat
Adwokat niemiecki Semir Al-Lami, absolwent prawa Freie Universität w Berlinie. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Berlinie, gdzie też świadczy pomoc prawna dla Polaków w Niemczech. Od 2006 roku prowadzi własną kancelarię prawną. Zajmuje się w głównej mierze prawem karnym, rodzinnym, pracy, odszkodowawczym pomagając polskim przedsiębiorcom w Niemczech, czy szerzej Polakom na terenie Niemiec.

Biegle włada j. polskim, j. niemieckim i angielskim.

Angelika Zarzycka

Aplikantka adwokacka
Angelika Zarzycka, aplikantka adwokacka, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracę magisterską poświęciła tematyce prawa autorskiego. Absolwentka Szkoły Praw Własności Intelektualnej w ramach IP Centrum im. H. Grocjusza w Warszawie.
Doświadczenie zawodowe zdobywała już w trakcie studiów, pracując w poznańskich kancelariach oraz wydziale karnym sądu. Prowadziła sprawy z zakresu prawa cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Biegle włada językiem angielskim i w stopniu podstawowym rosyjskim.

    angelika.zarzycka@kacprzak.pl

Patrycja Bączyk

Aplikantka adwokacka
Patrycja Bączyk, aplikantka adwokacka, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracę magisterską poświęciła tematyce zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Doświadczenie zawodowe zdobywała już w trakcie studiów, pracując w poznańskich kancelariach. Jaj zainteresowania zawodowe ogniskują się głównie wokół prawa karnego, a także cywilnego oraz rodzinnego.

Biegle włada językiem angielskim.

    patrycja.baczyk@kacprzak.pl

Magdalena Zimna

Sekretarka
Magdalena Zimna, sekretarka. W Kancelarii odpowiada za zaplecze biurowo- techniczne i tworzy pomost pomiędzy Klientem poszukującym pomocy prawnej a adwokatem. Zna doskonale organizacyjną stronę prowadzonych spraw oraz wie najlepiej gdzie znajdują się akta, często wielotomowe, danej sprawy, gdzie znajdują się poszczególne dokumenty i który prawnik prowadzi bezpośrednio sprawę danego Klienta.

Biegle włada j. angielskim.

    magdalena.zimna@kacprzak.pl