Z adwokackiej teki

Z racji szerokiego przekroju prowadzonych przeze mnie spraw i posiadanego doświadczenia zawodowego chciałbym na niniejszych łamach dzielić się moimi przemyśleniami, refleksjami i opiniami na temat problemów prawnych (głównie prawnokarnych ale nie tylko), z  którymi kiedyś może zetknąć się  każdy. Tytuł bloga „Z adwokackiej teki” nawiązuje właśnie do nagromadzonych przez lata praktyki adwokackiej doświadczeń.

Jeżeli chodzi o konwencję moich artykułów to nie są one przeznaczone dla prawników, a dla szerokiej grupy odbiorców. Dlatego moją ambicją jest, aby pisać językiem żywym, przystępnym i zrozumiałym. Będę starał się unikać hermetycznego żargonu i języka prawniczego, który mógłby utrudniać odbiór a na dłuższą metę- nużyć czytelnika.

Oprócz omawiania konkretnych problemów, kazusów czy ciekawostek prawnych będę też często odwoływał się do statystyki. Uważam bowiem, że jest to niedoceniane źródło twardych danych. Właśnie owa „twardość” danych statystycznych zwiększa szansę, że rozumowanie na nich oparte znajdzie ujście w trafnych wnioskach. Wnioskach, które czasami mogą zaskoczyć samego odbiorcę, ponieważ nie będą zbieżne z wcześniej przyjmowanymi za dobrą monetę obiegowymi opiniami.

Mam nadzieję, że lektura będzie ciekawa i pożyteczna.
Z poważaniem adw. Maciej Kacprzak