Bez kategorii

Darmowa pomoc prawna adwokata w Poznaniu

Szanowni Państwo!

W związku z dużą liczbą zapytań otrzymywanych przez naszą poznańską kancelarię — Kancelarię Adwokacką Maciej Kacprzak — uruchamiamy projekt „Bezpłatne Konsultacje”.

Projekt ma na celu pomoc obywatelom Ukrainy oraz innym cudzoziemcom mieszkającym w Polsce.

Bezpłatna pomoc prawna będzie udzielana raz w miesiącu — w ostatni piątek każdego miesiąca w godzinach od 9.00 do 11.00 po wcześniejszym umówieniu spotkania z ukraińskim adwokatem, wpisanym do Rejestru Prawników Zagranicznych w Polsce Iryną Myzyną.

Warunki udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:

Osoby potrzebujące pomocy powinny wysłać e-mail na adres poczty elektronicznej podany na stronie internetowej – https://kacprzak.pl/kontakt/

W temacie wiadomości należy wskazać jednym słowem, czego dotyczy sprawa, np. „karna”, „rodzinna”, „migracyjna”, „cywilna” itp.

Następnie w mailu krótko należy opisać okoliczności sprawy i pytania do adwokata.

Po przeanalizowaniu wiadomości e-mail adwokat umówi na spotkania z wybranymi osobami. Ponadto, jeśli to będzie możliwe, do pozostałych osób napisze odpowiedzi z krótką poradą, co można zrobić lub gdzie szukać odpowiedzi, lub pomocy.

Uwaga! Prośby o pomoc przesłane w jakikolwiek inny sposób niż za pośrednictwem poczty elektronicznej, która jest wskazana na stronie internetowej, nie będą rozpatrywane.

Z wyrazem szacunku

adwokat Maciej Kacprzak i

ukraiński adwokat Iryna Myzyna

Шановні Пані та Панове!

У зв’язку з великою кількістю прохань, які надходять до нашої Юридичної фірми в Познані – Kancelaria Adwokacka Maciej Kacprzak, ми запускаємо проєкт – „Безкоштовні консультації„. Проєкт направлений на допомогу громадянам України та іншим іноземцям, які проживають в Польщі.

Безкоштовна допомога буде надаватися раз в місяць – остання п’ятниця кожного місяця від 9.00 до 11.00 за попереднім погодженням зустрічі з українським адвокатом, яка вписана до Реєстру закордонних юристів в Польщі Іриною Мизиною.

Умови надання безкоштовної правої допомоги:
Особи, які потребують допомоги звертаються на електронну адресу вказану на сайті – https://kacprzak.pl/kontakt/ .
В темі вказується одним словом чого стосується справа, наприклад „кримінальна”, „родинна”, „міграційна”, „цивільна” й т.д.
В самому листі коротко описуються обставини справи та запитання.
Після аналізу електронних листів адвокат призначить зустріч вибраним особам.
Також за можливості кому зможе допомогти напише відповідь на електронну адресу з короткими порадами, що можна зробити або де шукати відповіді чи допомоги.

Увага ! Прислані в інший спосіб прохання про допомогу ніж на електронну пошту, яка вказана на сайті, розглядатися не будуть. Також звертаємо Вашу увагу, що через те що електронні листи буде опрацьовувати адвокат, який веде справи, то відповідь буде надаватися тоді коли у адвоката буде вільний час та можливості. Просимо підійти зі зрозумінням.

З повагою адв. Мачей Кацпшак та
український адвокат Ірина Мизина