Bez kategorii

Co z uprawnieniami mieszkaniowymi w przypadku rozwodu żołnierza zawodowego?

Photo by George Becker on Pexels.com

Trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że  rozwód sam w sobie nie jest ani pożądanym (z punktu widzenia społeczeństwa) ani przyjemnym (z punktu widzenia osobistego doświadczenia życiowego) wydarzeniem. Tym niemniej jest on zjawiskiem realnym występującym w społeczeństwie, a co ważniejsze- powodującym określone skutki prawne w różnych sferach. Ponieważ rozwody nie omijają też żołnierzy zawodowych, chciałbym przybliżyć tutaj skutki rozwodu w zakresie praw mieszkaniowych małżonków zamieszkujących w trakcie małżeństwa lokal otrzymany w ramach zakwaterowania żołnierzy.

Kwestię porozwodowych skutków mieszkaniowych reguluje art. 41a ustawy o zakwaterowaniu sił zbrojnych RP .

Zgodnie z nim w przypadku rozwodu żołnierza zawodowego następuje tzw. rozkwaterowanie byłych małżonków. Com kryje się pod tą nazwą? Otóż mówiąc potocznie rozkwaterowanie to rozdzielenie małżonków w kontekście zajmowanego wspólnie wojskowego mieszkania służbowego i przyznanie im (bądź nie) określonego nowego prawa. Rozkwaterowanie byłych małżonków kreuje określone prawa nie tylko samego rozwodzącego się żołnierza, ale również jego byłego małżonka. Sposób tego rozkwaterowania jest zróżnicowany w zależności od tego czy rozwodzący się żołnierz posiada dziecko (dzieci) czy nie.

I tak:

 1. w przypadku żołnierza posiadającego dziecko i zajmującego lokal mieszkalny, wojsko dokonuje rozkwaterowania byłych małżonków po uprawomocnieniu się wyroku orzekającego rozwód, w ten sposób, że uchyla decyzję o przydziale lokalu mieszkalnego i:
  1. żołnierzowi zawodowemu wydaje decyzję o przydziale lokalu mieszkalnego zgodnie z parametrami powierzchniowo- funkcjonalnymi zdefiniowanymi w art. 26 ustawy o zakwaterowaniu sił zbrojnych;
  2. z byłym małżonkiem żołnierza zawodowego wychowującym dziecko, który nie posiada tytułu prawnego do zajmowania innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego jednorodzinnego i nie jest uprawniony do lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego jednorodzinnego na podstawie odrębnych przepisów, zawiera na czas oznaczony umowę najmu lokalu mieszkalnego położonego:
   • w tej samej miejscowości albo
   • w miejscowości pobliskiej albo
   • za jego zgodą w innej miejscowości, w której Agencja posiada wolny zasób mieszkaniowy i internatowy;
  3. byłego małżonka żołnierza zawodowego niewychowującego dziecka wzywa do opróżnienia lokalu mieszkalnego, bez konieczności zapewnienia lokalu ze strony Agencji;

W przypadku rozwodu żołnierza zawodowego nieposiadającego dzieci, wojsko uchyla decyzję o przydziale lokalu mieszkalnego żołnierzowi zawodowemu i przydziela lokal mieszkalny z uwzględnieniem parametrów funkconalno- powierzchniowych określonych w art. 26.  Natomiast były małżonek jest obowiązany w takiej sytuacji w terminie trzydziestu dni od dnia uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwód opróżnić lokal mieszkalny, bez konieczności zapewnienia lokalu ze strony Agencji.

Ww. przepisy kreują z pewnością ważną sferę uprawnień socjalnych dla żołnierzy i ich rodzin w trudnym momencie życiowym, jakim jest rozwód.

Z poważaniem adw. Maciej Kacprzak

Więcej o mnie na stronie prowadzonej Kancelarii: www.kacprzak.pl

Back to list

5 thoughts on “Co z uprawnieniami mieszkaniowymi w przypadku rozwodu żołnierza zawodowego?

 1. 👉 Faith He wants to talk frankly with you and show you something, you will like it. Click Here:👉 http://bit.do/fVzCH

 2. A secret weapon for anyone who needs content. I dont need to tell you how important it is to optimize every step in your SEO pipeline. But unfortunately, its nearly impossible to cut out time or money when it comes to getting good content. At least thats what I thought until I came across Article Forge. Built by a team of AI researchers from Stanford, MIT, Carnegie Mellon, Harvard, Article Forge is an AI content writer that uses deep learning models to research, plan out, and write entire articles about any topic with the click of a button. Their team trained AI models on millions of articles to teach Article Forge how to draw connections between topics so that each article it writes is relevant, interesting and useful. All their hard work means you just enter a few keywords and Article Forge will write a complete article from scratch making sure every thought flows naturally into the next, resulting in readable, high quality, and unique content. Put simply, this is a secret weapon for anyone who needs content. I get how impossible that sounds so you need to see how Article Forge writes a complete article with the Click Here:👉 https://stanford.io/3FXszd0

 3. Artificial intelligence creates content for the site, no worse than a copywriter, you can also use it to write articles. 100% uniqueness :). Click Here:👉 https://stanford.io/3FXszd0

 4. A secret weapon for anyone who needs content. I dont need to tell you how important it is to optimize every step in your SEO pipeline. But unfortunately, its nearly impossible to cut out time or money when it comes to getting good content. At least thats what I thought until I came across Article Forge. Built by a team of AI researchers from Stanford, MIT, Carnegie Mellon, Harvard, Article Forge is an AI content writer that uses deep learning models to research, plan out, and write entire articles about any topic with the click of a button. Their team trained AI models on millions of articles to teach Article Forge how to draw connections between topics so that each article it writes is relevant, interesting and useful. All their hard work means you just enter a few keywords and Article Forge will write a complete article from scratch making sure every thought flows naturally into the next, resulting in readable, high quality, and unique content. Put simply, this is a secret weapon for anyone who needs content. I get how impossible that sounds so you need to see how Article Forge writes a complete article with the Click Here:👉 https://stanford.io/3FXszd0

 5. Artificial intelligence creates content for the site, no worse than a copywriter, you can also use it to write articles. 100% uniqueness :). Click Here:👉 https://stanford.io/3FXszd0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *