Prawo karne

Winny- niewinny

Częstokroć w mojej praktyce zawodowej słyszę od klienta pytanie: jaka jest szansa procentowa  wygrania sprawy (w sprawach karnych: uniewinnienia)? Rozumiejąc dążność klienta do ułożenia sobie w głowie pewnego obrazu sprawy i związanych z nią zagrożeń muszę jednak powiedzieć, że odpowiedź na to pytanie ma niewielką wartość praktyczną. Jeżeli bowiem nawet powiem, że szansa na uniewinnienie jest 50%, to zawsze może się zdarzyć się „drugie 50%” i sprawa może nie pójść w pożądanym kierunku.

W sprawach karnych pewien obraz „procentowej szansy” wygranej może dać statystyka, tzn. stosunek spraw osądzonych do spraw, w których doszło do skazania lub uniewinnienia. I tak:

W 2005 r. osądzono ogółem 577 798 osób, z tego skazano 515 822 osoby;

W 2010 r. osądzono łącznie 471 558 osób, z czego skazano 420 810 osób;

W 2015 r. osądzono łącznie 330 087 osób z czego skazano 280 028 osób.

W 2020 r. osądzono łącznie 290 668 osób z czego skazano 250 537 osób.

Powyższe cyfry wskazują na wyraźną prawidłowość: odsetek osób skazanych w ogólnej liczbie spraw osądzonych waha się pomiędzy 84 a 90%. A zatem zdecydowana większość spraw kończy się skazaniem. Nie oznacza to bynajmniej, że pozostałe 10- 14% to same uniewinnienia. przynajmniej połowa z tych przypadków to warunkowe umorzenia postępowania, zaś uniewinnienia i umorzenia (bezwarunkowe) stanowią zaledwie ca. 5% ogółu spraw osądzonych. Zatem niewiele. Nie powinno to jednak prowadzić do wniosku, że „nie warto walczyć o swoją sprawę”, ponieważ skazanie skazaniu nierówne, a częstokroć właściwie prowadzona obrona może prowadzić do znacznie korzystniejszego wyroku, niż takiego który by zapadł gdyby nie podjęło się stosownych środków obrony.

Z poważaniem adw. Maciej Kacprzak

Więcej o mnie na stronie prowadzonej Kancelarii: www.kacprzak.pl