Bez kategorii

ROK NIE WYROK

Rok nie wyrok, dwa lata jak za brata, trzy lata po korytarzach się wylata- głosi popularne przysłowie więzienne. 

Częstokroć kara pozbawienia wolności rozgraniczana jest (poniekąd słusznie, jeżeli wziąć pod uwagę stopień dolegliwości) na karę bezwzględną (czyli do „odsiedzenia” w zakładzie karnym) i „w zawiasach”, czyli z warunkowym zawieszeniem wykonania kary.

A jakie są realia sądowe, gdy idzie o praktykę orzekania warunkowego zawieszenia kary?

Odpowiedź bardzo precyzyjną a przy tym dającą do myślenia można znaleźć w roczniku statystycznym. Ażeby uchwycić pewne trendy i prawidłowości najlepiej wziąć pod lud lupę dłuższy odcinek czasowy, ja posłużę się dekadą lat 2010- 2020.

Otóż w 2010 r. we wszystkich polskich sądach orzeczono 290 669 kar pozbawienia wolności, w 2015 r. 167 028, zaś w 2018 r. : 103 814. Uderza fakt, że w ciągu niecałych 10-ciu lat liczba orzeczeń kary więzienia spadła niemal; trzykrotnie (!).

Z powyższym zestawieniem ciekawie układa się statystyka kar pozbawienia wolności, których wykonanie warunkowo zawieszono. Jest to odpowiednio: w roku 2010: 251 087 przypadków (86% wszystkich skazań), w 2015: 133 076 przypadków (79% wszystkich skazań), a w 2018 r.: 54 302 przypadki (52% wszystkich skazań).

Widać tu następującą prawidłowość: radykalnie zmniejszyła się ogólna ilość orzekanych kar więzienia, natomiast również znacząco spadł odsetek warunkowego zawieszenia wykonania tych kar. Zatem wśród orzeczonych kar pozbawienia wolności znacznie wzrósł odsetek kar bezwzględnych.

Zostawiając na boku wnioski czy to dobrze czy źle, przyjrzyjmy się instytucji warunkowego zawieszenia kary.

Zgodnie z przywołanym na wstępie przysłowiem można się spotkać z podejściem, że kara „w zawiasach” nie jest czymś, czym należy się szczególnie przejmować (dotyczy to  zwłaszcza osób „zaprawionych” w roli oskarżonego). Czy słusznie?

Otóż niezupełnie. Każde skazanie powoduje przede wszystkim zamieszczenie informacji o nim w Krajowym Rejestrze Karnym. Taki wpis może utrudnić albo uniemożliwić wiele rodzajów aktywności życiowej. Najbardziej jaskrawymi przykładami są kwestie związane z zatrudnieniem, powołaniem na określone stanowiska, otrzymaniem wizy do innego kraju. Taki wpis w KRK jest usuwany wraz z zatarciem skazania, które następuje z mocy prawa dopiero po upływie 6 miesięcy od zakończenia okresu próby. Biorąc pod uwagę, że okres próby może wynosić od 2 do 5 lat, dolegliwość ujawnienia w KRK jawi się jako znaczna.

Do tego, obok kary zasadniczej mogą być orzekane rozmaite środki karne, czasami bardzo dotkliwe. Wspomnę chociażby bardzo często orzekany zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Niezależnie od powyższego, zawieszona kara może zostać zarządzona do wykonania, jeżeli skazany w okresie próby popełni podobne przestępstwo umyślne albo w sposób rażący narusza porządek prawny. Biorąc powyższe pod uwagę powyższe dla rozsądnie myślącego człowieka trudno uznać karę z warunkowym zawieszeniem jej wykonania za symboliczną.

Z poważaniem adw. Maciej Kacprzak

Więcej o mnie na stronie prowadzonej Kancelarii: www.kacprzak.pl

Back to list

7 thoughts on “ROK NIE WYROK

  1. 👉 And make sure to thank me later when this tool has changed the way you create content :). Click Here:👉 https://stanford.io/3FXszd0

  2. 👉 Tammy He wants to talk frankly with you and show you something, you will like it. Click Here:👉 http://bit.do/fVzCH

  3. Artificial intelligence creates content for the site, no worse than a copywriter, you can also use it to write articles. 100% uniqueness :). Click Here:👉 https://stanford.io/3FXszd0

  4. A secret weapon for anyone who needs content. I dont need to tell you how important it is to optimize every step in your SEO pipeline. But unfortunately, its nearly impossible to cut out time or money when it comes to getting good content. At least thats what I thought until I came across Article Forge. Built by a team of AI researchers from Stanford, MIT, Carnegie Mellon, Harvard, Article Forge is an AI content writer that uses deep learning models to research, plan out, and write entire articles about any topic with the click of a button. Their team trained AI models on millions of articles to teach Article Forge how to draw connections between topics so that each article it writes is relevant, interesting and useful. All their hard work means you just enter a few keywords and Article Forge will write a complete article from scratch making sure every thought flows naturally into the next, resulting in readable, high quality, and unique content. Put simply, this is a secret weapon for anyone who needs content. I get how impossible that sounds so you need to see how Article Forge writes a complete article with the Click Here:👉 https://stanford.io/3FXszd0

  5. A secret weapon for anyone who needs content. I dont need to tell you how important it is to optimize every step in your SEO pipeline. But unfortunately, its nearly impossible to cut out time or money when it comes to getting good content. At least thats what I thought until I came across Article Forge. Built by a team of AI researchers from Stanford, MIT, Carnegie Mellon, Harvard, Article Forge is an AI content writer that uses deep learning models to research, plan out, and write entire articles about any topic with the click of a button. Their team trained AI models on millions of articles to teach Article Forge how to draw connections between topics so that each article it writes is relevant, interesting and useful. All their hard work means you just enter a few keywords and Article Forge will write a complete article from scratch making sure every thought flows naturally into the next, resulting in readable, high quality, and unique content. Put simply, this is a secret weapon for anyone who needs content. I get how impossible that sounds so you need to see how Article Forge writes a complete article with the Click Here:👉 https://stanford.io/3FXszd0

  6. 👉 👉 $5,000 FREE EXCHANGE BONUSES BELOW 📈 👉 PlaseFuture FREE $3,000 BONUS + 0% Maker Fees 📈 + PROMOCODE FOR NEWS USERS OF THE EXCHANGE 👉 [M0345IHZFN] — 0.01 BTC 👉 site: https://buycrypto.in.net Our site is a secure platform that makes it easy to buy, sell, and store cryptocurrency like Bitcoin, Ethereum, and More. We are available in over 30 countries worldwide.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *