Bez kategorii

Co pokrzywdzony może wiedzieć o odbywaniu kary pozbawienia wolności przez osobę skazaną?

Osoby pokrzywdzone przestępstwem mają określone prawa informacyjne odnośnie zdarzeń związanych z odbywaniem przez skazanego kary pozbawienia wolności, w szczególności zaś odnośnie faktu opuszczeniem przez niego zakładu karnego.

Prawa te reguluje art. 168a kodeksu karnego wykonawczego. Organem realizującym te prawa jest sąd penitencjarny, który czuwa nad etapem wykonania kary względem skazanego.

Zasadniczo można je podzielić na dwie grupy: 1) prawa przysługujące na wniosek pokrzywdzonego, 2) prawa niezależne od wniosku pokrzywdzonego, które sąd penitencjarny musi stosować z urzędu, przy czym przepis jest tak skonstruowany, że prawa informacyjne na wniosek pokrzywdzonego są regułą, zaś działanie sądu z urzędu zarezerwowane jest jedynie dla określonej gdupy przestępstw (przestępstwa na tle seksualnym popełnione przez skazanego z zaburzeniami preferencji seksualnych oraz przestępstwa popełnione w zorganizowanej grupie) bądź w określonym wymiarze kary (powyżej 3 lat pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne).

Pamiętajmy zatem że co do zasady ważne jest zgłoszenie (w formie wniosku) przez pokrzywdzonego żadania przekazywania informacji przez sąd penitencjarny o fakcie skazania. O prawie zgłoszenia takiego wniosku sąd jest zobowiązany pouczyć pokrzywdzonego. Brak takiego pouczenia skutkuje przywróceniem pokrzywdzonemu prawa do zgłoszenia wniosku.

A o czym sąd musi informować pokrzywdzonego? 

Sąd penitencjarny jest zobowiązany informować o:

  • zwolnieniu skazanego z zakładu karnego po odbyciu kary, 
  • o ucieczce skazanego z zakładu karnego,  
  • o wydaniu decyzji o udzieleniu skazanemu:

1)  przepustki

2)  czasowego zezwolenia na opuszczenie zakładu karnego bez dozoru lub bez konwoju funkcjonariusza Służby Więziennej albo asysty innej osoby godnej zaufania

3)  przerwy w wykonaniu kary,

4)  warunkowego zwolnienia.

Zatem należy pamiętać, że pokrzywdzonemu przysługują prawa informacyjne w zakresie odbywania kary pozbawienia wolności przez skazanego.

Z poważaniem adw. Maciej Kacprzak

Więcej o mnie na stronie prowadzonej Kancelarii: www.kacprzak.pl

Back to list

Related Posts

5 thoughts on “Co pokrzywdzony może wiedzieć o odbywaniu kary pozbawienia wolności przez osobę skazaną?

  1. 👉 Juliette He wants to talk frankly with you and show you something, you will like it. Click Here:👉 http://bit.do/fVzCH

  2. Artificial intelligence creates content for the site, no worse than a copywriter, you can also use it to write articles. 100% uniqueness :). Click Here:👉 https://stanford.io/3FXszd0

  3. A secret weapon for anyone who needs content. I dont need to tell you how important it is to optimize every step in your SEO pipeline. But unfortunately, its nearly impossible to cut out time or money when it comes to getting good content. At least thats what I thought until I came across Article Forge. Built by a team of AI researchers from Stanford, MIT, Carnegie Mellon, Harvard, Article Forge is an AI content writer that uses deep learning models to research, plan out, and write entire articles about any topic with the click of a button. Their team trained AI models on millions of articles to teach Article Forge how to draw connections between topics so that each article it writes is relevant, interesting and useful. All their hard work means you just enter a few keywords and Article Forge will write a complete article from scratch making sure every thought flows naturally into the next, resulting in readable, high quality, and unique content. Put simply, this is a secret weapon for anyone who needs content. I get how impossible that sounds so you need to see how Article Forge writes a complete article with the Click Here:👉 https://stanford.io/3FXszd0

  4. Artificial intelligence creates content for the site, no worse than a copywriter, you can also use it to write articles. 100% uniqueness :). Click Here:👉 https://stanford.io/3FXszd0

  5. Artificial intelligence creates content for the site, no worse than a copywriter, you can also use it to write articles. 100% uniqueness :). Click Here:👉 https://stanford.io/3FXszd0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *