Bez kategorii

Skazanie za jazdę pod wpływem alkoholu a dalsza kariera w wojsku

Photo by Pixabay on Pexels.com

Jazda samochodem po spożyciu alkoholu jest jednym z najczęściej popełnianych w Polsce przestępstw. Nagminność tego rodzaju zachowań doprowadziła już kilka lat temu do zaostrzenia przepisów, co powoduje, że każda osoba, która dopuściła się czynu z art. 178a k.k. musi liczyć się nie tylko z karą (z reguły jest to kara grzywny, ewentualnie kara ograniczenia lub pozbawienia wolności), ale także z zakazem prowadzeniu pojazdów (na min. 3 lata) i świadczeniem na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym ( w wysokości min. 5000 zł).

Dla żołnierza konsekwencje mogą być jeszcze dalej idące, bowiem skazanie może rzutować na dalszą służbę w wojsku.

Przypadki obligatoryjnego i fakultatywnego zwolnienia z zawodowej służby wojskowej określa ustawa o służbie wojskowej. Zgodnie z art. 111 ww. ustawy w razie skazania na karę pozbawienia wolności (aresztu wojskowego) bez warunkowego zawieszenia żołnierz jest obligatoryjnie zwalniany ze służby wojskowej. Jeśli jednak wymierzona mu będzie kara  „w zawiasach” (z warunkowym zawieszeniem jej wykonania) to zwolnienie ze służby będzie zależało od dobrej, bądź złej woli dowódcy jednostki. Zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z 2008 r. w sprawie zwolnienia żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej, dowódca jednostki występuje w takim przypadku do dyrektora Departamentu Kadr MON z wnioskiem bądź o zwolnienie, bądź też o pozostawienie żołnierza w dalszej służbie.

Istnieje jeszcze trzecia możliwość – w razie wymierzenia kary grzywny czy kary ograniczenia wolności, przepisy nie przewidują wprost dodatkowej sankcji w postaci zwolnienia ze służby, ale w takim przypadku karalność (wynikająca m.in. z KRK) może spowodować dostateczną ocenę ogólną w służbie wojskowej, co z kolei jest inną podstawą do wydania decyzji o zwolnieniu. Żołnierz traci bowiem nieposzlakowaną opinię, która jest niezbędna nie tylko przy przyjmowaniu do służby, ale także podczas jej pełnienia. Może to zatem skutkować np. nieprzedłużeniem kontraktu. Dowódca jednostki może o to wnioskować, lecz nie musi tego robić.

Warto już zatem na etapie postępowania karnego rozważyć te dodatkowe konsekwencje i jeśli nie ma szans na wydanie wyroku uniewinniającego to należy postarać się, aby kara była jak najłagodniejsza. Może w tym pomoc doświadczony obrońca.

Back to list

Related Posts

5 thoughts on “Skazanie za jazdę pod wpływem alkoholu a dalsza kariera w wojsku

  1. PROMOCODE pisze:

    👉 Vanessa He wants to talk frankly with you and show you something, you will like it. Click Here:👉 http://bit.do/fVzCH

  2. Artificial intelligence creates content for the site, no worse than a copywriter, you can also use it to write articles. 100% uniqueness :). Click Here:👉 https://stanford.io/3FXszd0

  3. Artificial intelligence creates content for the site, no worse than a copywriter, you can also use it to write articles. 100% uniqueness :). Click Here:👉 https://stanford.io/3FXszd0

  4. A secret weapon for anyone who needs content. I dont need to tell you how important it is to optimize every step in your SEO pipeline. But unfortunately, its nearly impossible to cut out time or money when it comes to getting good content. At least thats what I thought until I came across Article Forge. Built by a team of AI researchers from Stanford, MIT, Carnegie Mellon, Harvard, Article Forge is an AI content writer that uses deep learning models to research, plan out, and write entire articles about any topic with the click of a button. Their team trained AI models on millions of articles to teach Article Forge how to draw connections between topics so that each article it writes is relevant, interesting and useful. All their hard work means you just enter a few keywords and Article Forge will write a complete article from scratch making sure every thought flows naturally into the next, resulting in readable, high quality, and unique content. Put simply, this is a secret weapon for anyone who needs content. I get how impossible that sounds so you need to see how Article Forge writes a complete article with the Click Here:👉 https://stanford.io/3FXszd0

  5. Artificial intelligence creates content for the site, no worse than a copywriter, you can also use it to write articles. 100% uniqueness :). Click Here:👉 https://stanford.io/3FXszd0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *